Zawody obsługuje firma Datasport

BIEGIEM PO KORONĘ HIMALAJÓW i KARAKORUM - Lhotse 5 km
Warszawa, 27 maja 2020 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:26
W tym:
Mężczyzn: 16
Kobiet:10
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:15
W tym:
Mężczyzn: 8
Kobiet:7
Pokaż więcej...
POL26