Zawody obsługuje firma Datasport

Bieg na 5
Jakuszyce, 29 grudnia 2019 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:239
W tym:
Mężczyzn: 150
Kobiet:89
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:164
W tym:
Mężczyzn: 99
Kobiet:65
Pokaż więcej...