Zawody obsługuje firma Datasport

7. Dziesiątka WROACTIV
Wrocław, 08 marca 2020 r.Wszyscy zapisani na dzień:
2022-06-28 23:14:58
Ilość wszystkich zapisanych:1426
W tym:
Ilość mężczyzn: 1073
Ilość kobiet:353
Pokaż więcej...

Tylko opłaceni:
Ilość wszystkich opłaconych:1197
W tym:
Ilość mężczyzn opłaconych: 919
Ilość kobiet opłaconych:278
Pokaż więcej...
<
Historia rejestracji:
Ilość zapisanych dzisiaj:0
Ilość zapisanych dzisiaj opłaconych:0
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni:0
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni opłaconych: