Zawody obsługuje firma Datasport

5. SKYNET Dziesiątka Babicka
Stare Babice, 12 września 2020 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:1001
W tym:
Mężczyzn: 710
Kobiet:291
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:862
W tym:
Mężczyzn: 610
Kobiet:252
Pokaż więcej...