Zawody obsługuje firma Datasport

Mokotowski Bieg SGH
Warszawa, 25 października 2020 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:578
W tym:
Mężczyzn: 384
Kobiet:194
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:491
W tym:
Mężczyzn: 331
Kobiet:160
Pokaż więcej...