Zawody obsługuje firma Datasport

Bieg SGH
Warszawa, 26 kwietnia 2020 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:175
W tym:
Mężczyzn: 118
Kobiet:57
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:151
W tym:
Mężczyzn: 102
Kobiet:49
Pokaż więcej...