Zawody obsługuje firma Datasport

Bieg SGH - edycja wirtualna
Warszawa, 25.10. - 15.11.2020


25.10. - 15.11.2020

Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:651
W tym:
Mężczyzn: 431
Kobiet:220
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:529
W tym:
Mężczyzn: 356
Kobiet:173
Pokaż więcej...