Zawody obsługuje firma Datasport

Mokotowski Bieg SGH
Warszawa, 25 października 2020 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:589
W tym:
Mężczyzn: 391
Kobiet:198
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:495
W tym:
Mężczyzn: 333
Kobiet:162
Pokaż więcej...