Zawody obsługuje firma Klub Sportowy Feniks Legnica

Szalona 7
Lubiatów, 19 września 2020 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:3
W tym:
Mężczyzn: 2
Kobiet:1
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:2
W tym:
Mężczyzn: 1
Kobiet:1
Pokaż więcej...

Dodatkowy wybór:
Koszulka - 2