Firma Datasport nie obsługuje tych zawodów, a jedynie udostępnia nieodpłatnie portal zapisów

TEST COOPERA - Świebodzice Open
Świebodzice, 12 września 2020 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:6
W tym:
Mężczyzn: 4
Kobiet:2
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:3
W tym:
Mężczyzn: 3
Kobiet:0
Pokaż więcej...

Dodatkowy wybór:
Grupa startowa
Godz. 16.00 3
Godz. 16.15 1
Godz. 16.30 2
Godz. 16.45 0
Godz. 17.05 0
Godz. 17.20 0
Godz. 17.35 0
Godz. 17.50 0
Godz. 18.10 0
Godz. 18.25 0
Godz. 18.40 0
Godz. 18.55 0
Godz. 19.10 0