Zawody obsługuje firma Datasport

33. Sudecka 100
Boguszów Gorce, 24-25.06.2022 r.


24-25.06.2022 r.

Wszyscy zapisani na dzień:
2022-08-16 00:02:34
Ilość wszystkich zapisanych:444
W tym:
Ilość mężczyzn: 341
Ilość kobiet:103
Pokaż więcej...

Tylko opłaceni:
Ilość wszystkich opłaconych:364
W tym:
Ilość mężczyzn opłaconych: 280
Ilość kobiet opłaconych:84
Pokaż więcej...