Statystyki zapisów

4. Sowiogórska Dycha
Ludwikowice Kłodzkie, 02 lipca 2022 r.Wszyscy zapisani na dzień:
2022-12-04 12:50:26
Ilość wszystkich zapisanych:198
W tym:
Ilość mężczyzn: 134
Ilość kobiet:64
Pokaż więcej...

Tylko opłaceni:
Ilość wszystkich opłaconych:154
W tym:
Ilość mężczyzn opłaconych: 109
Ilość kobiet opłaconych:45
Pokaż więcej...