Zawody obsługuje firma Stowarzyszenie Pro-Run

Bieg Dobroczynności - Veritatis Splendor 2022
Wadowice, 18 września 2022 r.Wszyscy zapisani na dzień:
2022-05-20 19:03:00
Ilość wszystkich zapisanych:8
W tym:
Ilość mężczyzn: 4
Ilość kobiet:4
Pokaż więcej...

Tylko opłaceni:
Ilość wszystkich opłaconych:5
W tym:
Ilość mężczyzn opłaconych: 2
Ilość kobiet opłaconych:3
Pokaż więcej...
Historia rejestracji:
Ilość zapisanych dzisiaj:1
Ilość zapisanych dzisiaj opłaconych:0
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni:8
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni opłaconych:5
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni:8
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni opłaconych:5
Kraje
Countries
POL5