Statystyki zapisów

50. Maraton Dębno Sztafeta Maratońska
Dębno, 12 maja 2024 r.Wszyscy zapisani na dzień:
2024-04-18 22:06:50
Ilość wszystkich zapisanych:4
W tym:
Ilość mężczyzn: 3
Ilość kobiet:1
Pokaż więcej...

Tylko opłaceni:
Ilość wszystkich opłaconych:3
W tym:
Ilość mężczyzn opłaconych: 2
Ilość kobiet opłaconych:1
Pokaż więcej...

Historia rejestracji:
Ilość zapisanych dzisiaj:0
Ilość zapisanych dzisiaj opłaconych:0
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni:0
Ilość zapisanych w ostatnie 7 dni opłaconych:0
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni:1
Ilość zapisanych w ostatnie 30 dni opłaconych:1


Dodatkowy wybór OPŁACONE i NIEOPŁACONE RAZEM:
Grawer medalu
Grawer 1 medalu 0
Grawer 2 medali 0
Grawer 3 medali 2
RAZEM: 2


Dodatkowy wybór OPŁACONE I ZWOLNIONE Z OPŁATY:
Grawer medalu
Grawer 1 medalu 0
Grawer 2 medali 0
Grawer 3 medali 2
RAZEM: 2


Kraje
Countries
Opłaceni
POL3