Firma Datasport nie obsługuje tych zawodów, a jedynie udostępnia nieodpłatnie portal zapisów

Sobótczańska Dziesiątka - Run Masters
Sobótka, 12 października 2013 r.Statystyka ogólna:
Zarejestrowanych:607
W tym:
Mężczyzn: 454
Kobiet:153
Pokaż więcej...

Statystyka opłaconych:
Ogółem:484
W tym:
Mężczyzn: 358
Kobiet:126
Pokaż więcej...
Pokaż wszystkie miasta...