3. Sobótczańska Dziesiątka

Sobótka, 20 września 2015 r.