Piątka z Jędrzejowską

Warszawa, 28 lutego 2018 r.