Piątka z Walasiewicz

Warszawa, 18 kwietnia 2018 r.