Piątka z Kwaśniewską

Warszawa, 01 sierpnia 2018 r.