VI Podkowiańska Dycha

Podkowa Leśna, 27 maja 2018 r.