3. Dziesiątka Babicka

Stare Babice, 07 kwietnia 2018 r.