Rzuć światłem na historię – Bieg Porębski 2018

Poręba, 09 września 2018 r.