Piątka 40-lecia Maratonu Pokoju

Warszawa, 29 września 2018 r.