VI Wiszeńska (za) Dyszka

Ligota Piękna, 27 kwietnia 2019 r.