XXV Orlen Maraton Solidarności

Gdańsk, 15 sierpnia 2019 r.