ETAPOWY MARATON POKOJU W HOŁDZIE POLSKIM ŻOŁNIERZOM POLEGŁYM NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ - BIEG BITWY O BOLONIE

Warszawa, 25 kwietnia 2019 r.