Piątka w Biegu po Zdrowie

Katowice, 22 września 2019 r.