Kowary-Okraj 2019 - SZOSA

Kowary, 15 sierpnia 2019 r.