BIEG 100-LECIA POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO - NIEBIESKI

Warszawa, 12 października 2019 r.