Piątka w Biegu po Zdrowie

Katowice, 20 września 2020 r.