32. Sudecka 100

Boguszów Gorce, 19 czerwca 2020 r.