5. SKYNET Dziesiątka Babicka

Stare Babice, 12 września 2020 r.