3. Bieg z Radością - Bieg Malucha

Warszawa, 10 października 2021 r.