XXVII Międzynarodowy Bieg Zaślubin

Kołobrzeg, 17 marca 2013 r.