Sobótczańska Dziesiątka - Run Masters

Sobótka, 12 października 2013 r.