XXVIII Międzynarodowy Bieg Zaślubin

Kołobrzeg, 16 marca 2014 r.