Regulamin Portalu Zapisów Datasport

1. Cel

Portal Zapisów Datasport to miejsce stworzone po to, aby ułatwić Organizatorowi wydarzenia proces rejestracji elektronicznej a Uczestnikowi pozwolić na łatwe i szybkie zapisanie się na interesujące go wydarzenie.

Niniejszy regulamin reguluje sposób korzystania z serwisu przez Uczestnika jak i Organizatora.

2. Pojęcia

Organizator – osoba lub instytucja która jest właścicielem, twórcą wydarzenia lub osobą upoważnioną przez właściciela, organizatora do zbierania zgłoszeń do wydarzenia w jego imieniu.
Uczestnik – osoba która dobrowolnie wyraziła chęć uczestniczenia w wydarzeniu stworzonym przez Organizatora.
Wydarzenie – to zbiór danych tworzony na potrzeby organizacji, przez Organizatora na podstawie regulaminu wydarzenia. Dane te to w szczególności dane osobowe zawodnika, ale także dodatkowe informacje takie jak na przykład klasyfikacje.
Portal – to zbiór danych osobowych uczestników który zbierany jest przez Datasport i których administratorem jest Datasport Marek Zieliński ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno Zdrój NIP: 886-002-17-67, REGON: 890214832 wpisany do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej który prowadzony jest przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.

3. Usługi

Datasport chcąc udostępnić Organizatorom, a także uczestnikom wydarzeń łatwy i bezpieczny sposób na przeprowadzenie procesu rejestracji uczestników oferuje następujące usługi:
Konto Organizatora – każda osoba która chce utworzyć wydarzenie w serwisie Datasport musi założyć Konto Organizatora. W ramach jednego konta można utworzyć nieskończenie wiele wydarzeń. Osoba dodająca wydarzenie oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych wydarzenia i zbiera dane osobowe Uczestników na podstawie własnego regulaminu który jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Zakładając konto Organizator powierza przetwarzanie danych osobowych zbieranych w ramach swoich wydarzeń firmie Datasport ul. Okrężna 22 58-310 Szczawno Zdrój. Za posiadanie konta i tworzenie wydarzeń nie jest pobierana opłata. Jednakże w przypadku pobierania za pomocą serwisu opłat startowych możliwe jest pobieranie opłat prowizyjnych za ich księgowanie.
Konto Uczestnika – konto w Portalu Zapisów Datasport które zakłada Uczestnik wydarzeń lub jego opiekun prawny, które zawierają dane osobowe uczestnika, wyniki i spis imprez na które zawodnik jest zarejestrowany. Administratorem Danych Osobowych kont w systemie jest Datasport, ul. Okrężna 22 58-310 Szczawno Zdrój. Za pomocą tych kont zawodnicy dokonują rejestracji na wybrane przez siebie wydarzenie, akceptują regulamin wydarzenia i tym samym zobowiązują Datasport do przekazania swoich danych osobowych Organizatorowi. Posiadanie konta jest darmowe a dane które Uczestnik podaje podczas rejestracji nie są przez Datasport wykorzystywane w celach marketingowych. Uczestnik w każdej chwili może zastrzec swoje konto, aby zbierane przez niego wyniki i zapisy do wydarzeń nie były publicznie dostępne.
Zapisy na wydarzenie – utworzone przez Organizatora i udostępnione przez niego zapisy elektroniczne podczas których zbiera on dane uczestników którzy wyrażą na to dobrowolną zgodę. Administratorem Danych Osobowych uczestników wydarzenia jest Organizator. Podczas rejestracji Organizator może zbierać zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych organizatora. Datasport nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie danych osobowych zbieranych przez Organizatora Wydarzenia.
Aplikacja Rejestrator GPS – aplikacja na telefony komórkowe pozwalająca na rejestrowanie swoich aktywności fizycznych, przeglądanie ich i publikowanie w mediach społecznościowych. Aplikacja umożliwia także łatwą rejestrację wyniku osobom biorącym udział w wirtualnych wydarzeniach udostępnionych w sewisie. Aplikacja jest bezpłatna i za jej używanie nie są pobierane żadne opłaty. Użytkownik pobierając i używając aplikację wyraża zgodę na przesyłanie swojej lokalizacji na żywo do serwisu Datasport.
Usługa Anonimizacji Danych – w przypadku wyboru przez uczestnika Zgłoszenia Anonimowego jego imię i nazwisko zostanie ukryte we wszystkich serwisach Datasport. Kompletne dane uczestnika zostaną przekazane Organizatorowi i będą przez niego przetwarzane zgodnie z uzyskanymi zgodami od Uczestnika.

4. Zasady korzystania z Portalu Zapisów Datasport

Konto organizatora może utworzyć każdy kto jest organizatorem wydarzenia lub jest przez niego upoważniony. Osoba rejestrująca konto organizatora musi być pełnoletnia. Osoba zakładająca konto organizatora zobowiązana jest do nieudostępniania swojego konta osobom nieupoważnionym przez organizatora. Aby można było utworzyć wydarzenie w naszym portalu Organizator powierza przetwarzanie danych firmie Datasport.

Konto uczestnika może utworzyć każdy powyżej 16 roku życia lub opiekun prawny osoby młodszej. Dane osobowe podawane w ramach konta Uczestnika wymagane są do prawidłowego przeprowadzenia procesu rejestracji na wydarzenie więc muszą być poprawne i prawdziwe. Konta uczestnika nie wolno udostępniać osobom trzecim. Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych Organizatorowi Wydarzenia na które się rejestruje.

5. Ochrona danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników w celu świadczenia im usług opisanych powyżej.

Dane osobowe przetwarzane będą od momentu udzielenia zgody i zarejestrowania się użytkownika do momentu wycofania jego zgody.
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt Datasport. Wszystkie dane osobowe przechowywane są i przetwarzane w krajach członkowskich UE
* - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

6. Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin stanowi treść porozumienia między Datasport a użytkownikami Portalu Zapisów Datasport.

W ramach Portalu Zapisów Datasport udostępniane są zapisy na Wydarzenia których zasady określone są w odrębnych regulaminach. Zasady zawarte w niniejszym regulaminie nie mogą być podstawą roszczeń odnoszących się do procesu rejestracji i przetwarzania danych na konkretne wydarzenie.

W przypadku śmierci Uczestnika możliwe jest usunięcie jego danych na podstawie kopi aktu zgonu przesłanego na adres siedziby firmy.