Zawody obsługuje firma Datasport

„AVON kontra przemoc – biegnij w Garwolinie” - IV edycja biegu

REJESTRACJA ZA INNĄ OSOBĘ DO PORTALU I DO ZAWODÓW SPORTOWYCH
1. W procesie rejestracji do zawodów wyrażany jest akt woli startu w zawodach sportowych na własną odpowiedzialność, dlatego rejestracja za inną osobę wymaga posiadania jej pełnomocnictwa w tym zakresie, jak i do powierzenia swoich danych osobowych.
2. Podczas rejestracji wymagane jest podanie takich informacji zgłaszanej osoby jak: imię, nazwisko, adres, email, nr telefonu, klub, trzeba także nadać wstępny login i hasło, które rzeczywisty użytkownik może zmienić później po zalogowaniu do portalu.
Uwaga! Konto email zgłaszanej osoby wymagane jest w procesie rejestracji elektronicznej !
3. Jeżeli posiadacie Państwo te dane oraz pełnomocnictwo proszę wypełnić standardowy formularz zgłoszeniowy.

FORMULARZ ZAPISÓW INDYWIDUALNYCH

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

REJESTRACJA ZBIOROWA TYLKO DO ZAWODÓW SPORTOWYCH
1. Osoby zgłoszone zbiorowo do zawodów sportowych nie są rejestrowane w portalu i nie mogą korzystać z takich możliwości jak: płatności elektroniczne, pobieranie zdjęć w dużej rozdzielczości, analiza wyników i wielu innych udostępnianych w portalu usług.
2. Rekomendujemy stosowanie zapisów zbiorowych wyłącznie dla szkół, klubów sportowych i inncyh organizacji stowarzyszających nieletnią młodzież.
a) Jeżeli zgłaszają Państwo niepełnoletnią młodzież szkolną - bezwzględnie należy posiadać pisemne zgody ich rodziców do udziału w zawodach sportowych.
b) Jeżeli zgłaszają Państwo zbiorowo innych pełnoletnich do zawodów sportowych musicie posiadać Państwo ich pełnomocnictwa do zgłoszenia ich do tych zawodów i ewentualnie do odebrania w ich imieniu pakietów startowych w biurze zawodów co pociąga za sobą konieczność posiadania pełnomocnictw wyrażających akt woli ich udziału w zawodach sportowych na własną odpowiedzialność. Pełnomocnictwa trzeba przekazać jako dokmentację, odbierając pakiety startowe w biurze zawodów.

Zbiorowe listy należy przesyłać wyłącznie elektronicznie (mailem). Datasport zarejestruje takie zgłoszenie zbiorowe i odeśle mailem potwierdzenie.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Format listy zgłoszenia zbiorowego:
Imie, Nazwisko, Data urodzenia (lub tylko rocznik), Miasto, Płeć, Kraj, Klub (szkoła, drużyna), Telefon SMS (do wyniku sms-em), Dystans (jeżeli są do wyboru)

Tak przygotowane listy zbiorowe w postaci elektronicznej lub wskanowane proszę przesyłać na adres: biuro@datasport.pl
W temacie koniecznie nalezy podać do jakich zawodów dotyczy zgłoszenie! .