Aby zaimportować wynik z serwisu ENDOMONDO należy zalogować się na stronie: https://www.endomondo.com/


Następnie należy kliknąć Trening -> Historia


Wybieramy aktywność którą chcemy dodać do wyników:


Na panelu aktywności klikamy strzałkę po prawej stronie i wybieramy Eksportuj
W okienku wybieramy format pliku TCX i klikamy guzik Eksportuj


Pobrany plik wczytujemy do wyników.