Aby zaimportować wynik z serwisu Sports-Tracker należy zalogować się na stronie: https://www.sports-tracker.com/


Następnie należy kliknąć Diary


Wybrać konkretny dzień


Klikamy na aktywność którą chcemy wyekportować


Po prawej stronie klikamy edit


Następnie klikamy eksport aby pobrać plik.


Pobrany plik wczytujemy do wyników.