Aby zaimportować wynik z serwisu STRAVA należy zalogować się na stronie: https://www.strava.com/


Następnie należy kliknąć Training -> My activities


Wybieramy aktywność którą chcemy dodać do wyników:


Na panelu aktywności klikamy trzy kropki po lewej stronie i wybieramy "Export GPX"Pobrany plik wczytujemy do wyników.