Wschód słońca: 04:23:15
Zachód słońca: 21:07:12
Zenit: 12:45:14
Początek dnia: 03:34:23
Koniec dnia: 21:56:04
Długość dnia: 18:21:41
Długość nocy: 05:38:19

Zawody obsługuje firma "STARTER"

„KARLUBIECKI TOUR DE KIDS 2016”
GOGOLIN, 25 czerwca 2016 r.