Wschód słońca: 06:57:06
Zachód słońca: 15:55:57
Zenit: 11:26:31
Początek dnia: 06:20:08
Koniec dnia: 16:32:54
Długość dnia: 10:12:46
Długość nocy: 13:47:14

Zawody obsługuje firma Datasport

28.. Bieg Niepodległości (rejestracja dla posiadaczy Paszportów Stulecia)
Warszawa, 11 listopada 2016 r.