Firma Datasport nie obsługuje tych zawodów, a jedynie udostępnia nieodpłatnie portal zapisów

Piastowska Piętnastka
Wrocław, 02 czerwca 2018 r.