Wschód słońca: 06:50:27
Zachód słońca: 17:02:04
Zenit: 11:56:16
Początek dnia: 06:15:52
Koniec dnia: 17:36:39
Długość dnia: 11:20:47
Długość nocy: 12:39:13

Zawody obsługuje firma "STARTER"

BIEG DLA KUBY
UJAZD, 18 lutego 2018 r.