Zawody obsługuje firma "STARTER"

I KRYTERIUM TRIBIKE im. Wernera Lepicha - AMATORZY
KĘDZIERZYN-KOLE, 08 lipca 2018 r.