Wschód słońca: 07:37:52
Zachód słońca: 15:31:01
Zenit: 11:34:27
Początek dnia: 06:57:32
Koniec dnia: 16:11:21
Długość dnia: 09:13:49
Długość nocy: 14:46:11

Zawody obsługuje firma Datasport

Nocny Trail Bieg Duchowy
Warszawa, 08 grudnia 2018 r.