Wschód słońca: 04:58:06
Zachód słońca: 20:39:44
Zenit: 12:48:55
Początek dnia: 04:15:51
Koniec dnia: 21:21:59
Długość dnia: 17:06:08
Długość nocy: 06:53:52

Zawody obsługuje firma Vexa Skiroll Tour

Pętla Sowiogórska 2019
Bratoszów k. Pieszyc, 28 lipca 2019 r.