Wschód słońca: 05:41:15
Zachód słońca: 19:48:14
Zenit: 12:44:44
Początek dnia: 05:04:49
Koniec dnia: 20:24:39
Długość dnia: 15:19:50
Długość nocy: 08:40:10

Firma Datasport nie obsługuje tych zawodów, a jedynie udostępnia nieodpłatnie portal zapisów

XI Wielokrotne Zdobywanie Kopy Biskupiej
Jarnołtówek, 24 sierpnia 2019 r.