Wschód słońca: 07:50:11
Zachód słońca: 15:44:25
Zenit: 11:47:18
Początek dnia: 07:09:56
Koniec dnia: 16:24:40
Długość dnia: 09:14:44
Długość nocy: 14:45:16

Zawody obsługuje firma "STARTER"

VII PIELGRZYM
GÓRA ŚW. ANNY, 04 stycznia 2020 r.