Wschód słońca: 07:39:50
Zachód słońca: 16:06:20
Zenit: 11:53:05
Początek dnia: 07:01:22
Koniec dnia: 16:44:47
Długość dnia: 09:43:25
Długość nocy: 14:16:35

Zawody obsługuje firma Datasport

XXXVII Bieg Chomiczówki i XV Bieg o Puchar Bielan
Warszawa, 19 stycznia 2020 r.