Wschód słońca: 04:55:57
Zachód słońca: 20:21:40
Zenit: 12:38:49
Początek dnia: 04:14:59
Koniec dnia: 21:02:38
Długość dnia: 16:47:39
Długość nocy: 07:12:21

Zawody obsługuje firma Datasport

VII Cross z historią w tle
Leszno, 09 maja 2020 r.