Wschód słońca: 04:47:09
Zachód słońca: 20:30:22
Zenit: 12:38:46
Początek dnia: 04:04:46
Koniec dnia: 21:12:45
Długość dnia: 17:07:59
Długość nocy: 06:52:01

Zawody obsługuje firma Datasport

III Piławska Skała
Piława Górna, 15 maja 2022 r.